ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β

Η δεύτερη περίοδος κυκλοφορίας του Δέντρου αρχίζει από το 1983 και συνεχίζεται έως σήμερα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1983

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1983 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1983 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 1984 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984 

ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1984 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1984 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1985 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1985 

ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1985 

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1985 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1985 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1986 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 1986 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 1986 

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1986 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1986 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1987 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1987 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1988

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1989  

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1989