ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α

Η πρώτη περίοδος κυκλοφορίας του Δέντρου καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ 1978-1983.

ΜΑΡΤΙΟΣ 1978 kariotakis

ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1978

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1978 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1978 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1978 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1979 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1979

ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1979 

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1979 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1979 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1979 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1980 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1980 

emp

ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1980 

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1980 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1980

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1980  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1981 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 1981 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1981 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1981

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1982 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1982 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 1982  

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ1982 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1982

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1982 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1982 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1983

ΜΑΡΤΙΟΣ 1983